MUDr. Alena Švajdlerová, pediatria a klinická onkológia